Op de groene weg naar verbetering

Via Verde Services wordt gevormd door een aantal mensen voor wie verandering een levensmotto is. Wij zien de mogelijkheden van verbetering door verandering, maken dat traject zichtbaar en tastbaar voor besluitvorming en voeren de beoogde verandering vervolgens door. Van idee, naar plan tot en met implementatie. Samen met de organisatie waarmee we werken, die wat ons betreft open-minded is en een doel heeft dat ons aanspreekt.

Wij doen dat met name in de ICT sector en bij diverse bedrijven in de dimensie duurzaamheid, maar gebruiken onze energie ook (betaald en onbetaald) op heel andere gebieden.

Wij pretenderen niet de ultieme methode voor verandering en daarmee verbetering te kennen en te gebruiken, want die is er volgens ons niet. We kunnen wel bogen op een rijke ervaring, die ons leert dat succesvolle verandering vooral te danken is aan de juiste personen met de juiste instelling. Binnen de organisatie die een verandering wenst door te voeren en bij onszelf.

Laat degene die de wereld in beweging wil zetten, eerst zelf in actie komen.
Socrates (469 v.C. - 399 v.C.)